evaluate-our-project

Փնտրում ենք ծրագրերի գնահատմամբ զբաղվող անհատների/կազմակերպությունների

«Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-ն հրավիրում է դրամաշնորհային ծրագրերի գնահատմամբ զբաղվող անհատներին/կազմակերպություններին մասնակցել «Հետք Մեդիա Գործարան» ծրագրի գնահատման բաց մրցույթին։

Ծրագրի նկարագրություն և նպատակ։ «Հետք Մեդիա Գործարան» ծրագիրն իրականացվում է ԱՄՆ պետքարտուղարության Հանրային դիվանագիտության գրասենյակի աջակցությամբ։ Ծրագրի շրջանակներում 25-30 ուսանող մեկ ակադեմիական տարվա ընթացքում սովորում է հետաքննական լրագրություն, փաստերի ստուգում, տվյալների լրագրություն, վիզուալացում և գրաֆիկ դիզայն, ֆոտո և վիդեո լրագրություն, աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր, տնտեսական լրագրություն և այլ առարկաներ։

Ծրագրի նպատակն է բարձրորակ մասնագիտական կրթություն տրամադրել լրագրությամբ հետաքրքրված անձանց և հայկական մեդիա դաշտը համալրել բանիմաց, մրցունակ և պատասխանատու լրագրողներով, հատկապես` հետաքննական լրագրության ուղղվածությամբ։

Գնահատման նպատակ։ «Հետք Մեդիա Գործարան» (ՀՄԳ) ծրագրի գնահատման նպատակն է ուսումնասիրել ծրագրի արդյունքները, ձեռքբերումներն ու բացթողումները և «Հետաքննող լրագրողներ» ՀԿ-ին ներկայացնել առաջարկություններ՝ ծրագրի արդյունավետ շարունակության համար։

Տեխնիկական առաջադրանք։

 1. Մշակել մեթոդաբանություն և ըստ այդմ գնահատել Հետք Մեդիա Գործարանի կրթական ծրագրի արդյունավետությունը, այդ թվում՝ ուսուցման կազմակերպումն ու մեթոդները, ուսումնական պլանները և ուսանողների առաջադիմությունը երկրորդ կիսամյակի սկզբում և վերջում։
 2. Գնահատել ուսանողների հետաքննական, վերլուծական և մուլտիմեդիա պատմությունների որակը, դրանց ազդեցությունը՝ կազմելով հարցաշար՝ գիտելիքը-հմտությունը-մոտիվացիան չափող սինթեզով։
 3. Գնահատել ծրագրի երկարաժամկետ արդյունքները․ ուսումնասիրել շրջանավարտների մասնագիտական գործունեությունը եւ գնահատել նրանց, ինչպես նաև Մեդիա Գործարանի դերն ու ազդեցությունը հայկական մեդիադաշտի վրա։
 4. Առաջարկություններ ներկայացնել ծրագրի արդյունավետ շարունակության՝ միջոցների արդյունավետ կառավարման, մեդիա դաշտում ՀՄԳ-ի առավել ամուր դիրքավորման համար։

Գնահատման ժամանակահատված։ Գնահատման աշխատանքը նախատեսվում է սկսել 2023 թվականի նոյեմբերին և ավարտել 2024 թվականի հուլիսին։

Ակնկալվող փաստաթղթեր և միջոցառումներ։ Գնահատումն իրականացնող կազմակերպությունը պետք է պատրաստի և ՀԿ-ին տրամադրի հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. Նախնական զեկույց (անգլերեն)
 2. Հակիրճ միջանկյալ զեկույց (անգլերեն)
 3. Արդյունքների ներկայացման նպատակով երկու հանդիպում (հնարավոր է անգլերեն)
 4. Գնահատման սևագիր տարբերակ (անգլերեն)
 5. Գնահատման վերջնական զեկույց՝ ներառյալ առաջարկությունները (անգլերեն)

Մրցույթին մասնակցության պահանջներ։ Գնահատումն իրականացնող կազմակերպությունը պետք է.

 1. մասնագիտացած լինի ծրագրերի գնահատման և ռազմավարական պլանավորման մեջ,
 2. վերջին հինգ տարիներին Հայաստանում մատուցած լինի նմանատիպ ծառայություն (գնահատում, հետազոտություն, ռազմավարական պլանավորում, խորհրդատվություն),
 3. տեղեկացված լինի հայկական մեդիադաշտից և այս ոլորտում իրականացվող կրթական ծրագրերից,
 4. գնահատումն իրականացնող անձինք տիրապետեն հայերենին և անգլերենին։

Մրցույթին մասնակցության փաստաթղթեր։ Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը՝

 1. գնահատմանը ներգրավված բոլոր անձանց CV-ները,
 2. այն կազմակերպությունների ցանկը, որոնց համար իրականացվել է գնահատում՝ նշելով գնահատման ոլորտը,
 3. տեխնիկական առաջարկ, որը կներառի գնահատման ժամանակ կիրառվելիք մեթոդաբանությունը (որը պետք է գնահատումն իրականացնելուց առաջ համաձայնեցնել ՀԿ-ի հետ), գնահատումն իրականացնող թիմի նկարագիրը, նրանց դերաբաշխումը (3 էջ),
 4. Գնառաջարկ, որը ներառում է ծառայության ամբողջ արժեքը՝ ներառյալ հարակից հնարավոր ծախսերը։

Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետ։ Հոկտեմբերի 29, 2023 թ.

Հայտերի փաթեթն անհրաժեշտ է ուղարկել info@mediafactory.am էլ. փոստին՝ վերնագրում նշելով «Գնահատման առաջարկ» և կազմակերպության անվանումը։

Հավելյալ տեղեկությունների և հարցերի դեպքում զանգահարել 093 044095 հեռախոսահամարով։