what_we_learn

Ինչ ենք սովորում

Մենք սովորում ենք

  • փորձել ու սխալվել, դասեր քաղել ու նորից փորձել՝ այդկերպ սովորել,
  • խորը փորել և գտնել ու ներկայացնել թաքցված փաստերը,
  • հետաքրքիր պատմություններ պատմել սովորական մարդկանց մասին

Հետք Մեդիա Գործարանում դասավանդվում է 11 առարկա։

Ուսանողները սովորում են տվյալների լրագրության առանձնահատկությունները, հիմնական մեթոդները և տվյալների հիման վրա նյութերի պատրաստման սկզբունքները։ Դասընթացի շրջանակներում ուսանողներն աշխատում են տվյալների աղբյուրների հետ, սովորում են տվյալների հավաքագրման, վերլուծության և վիզուալացման գործիքներ։ Տեխնիկական հմտությունները զգալիորեն հեշտացնում են լրագրողի առջև դրված խնդիրները և օգնում են ավտոմատացնել և արագացնել աշխատանքը։ Այլընտրանքային տվյալներ «քերելու» համար ուսանողներն ուսումնասիրում են նաև Python ծրագրավորման լեզու, ինչը հնարավորություն է տալիս վերհանել շեղումները և պատմություններ գտնել տվյալների հետևում։

Ուսանողները սովորում են, թե ինչպես գաղափարները վերածել տեսողական պատկերների՝ հաշվի առնելով դիտողի ուշադրության նրբություններն ու առանձնահատկությունները։ Ուսումնասիրում են նաև գրաֆիկական դիզայնի և անիմացիայի հիմնարար սկզբունքները և սովորում աշխատել Adobe Photoshop, Adobe Illustrator և Adobe After Effects ծրագրերով։

Դասընթացի նպատակն է լրագրողական իրավունքների և ազատությունների օրենսդրական և էթիկական նորմերի և սկզբունքների ուսուցանումը, որպեսզի ուսանողները մասնագիտական պրակտիկայում դեպքերի և իրադարձությունների լուսաբանումը կատարեն այնպես, որ չխախտեն այլոց իրավունքները և ազատությունները և միևնույն ժամանակ հնարավորինս արդյունավետ կերպով իրականացնեն տեղեկություններ ու գաղափարներ տարածելու իրենց իրավունքը։ Ուսանողները նաև կսովորեն, թե ինպես պետք է լուսաբանել զինված հակամարտությունները՝ այնպես, որ չխախտվեն ռազմագերիների, հակամարտության մեջ ներգրավված այլ անձանց՝ զինվորականների, քաղաքացիական անձանց իրավունքները՝ այդ թվում նաև զինվորականների անձնական ու ընտանեկան կյանքի հարգման, վատ վերաբերմունքի տարբեր ձևերի արգելքի և այլ հիմնարար իրավունքները։

Այս դասընթացի շրջանակում ուսանողները ծանոթանում են հետաքննական լրագրության հմտություններին և գործիքներին, սովորում են հետաքննությունների թեմաներ ընտրել և «բացել» այդ թեմաները։ Գտնում են աղբյուրներ և հարցազրույցներ են անում, սովորում են կարդալ և հասկանալ պետական ու ֆինանսական փաստաթղթերը։ Քանի որ հետաքննական լրագրությունը հաճախ առնչվում է զգայուն թեմաների, իրավական կամ էթիկական հարցերի հետ, ուսանողները նաև սովորում են որոշումներ կայացնել՝ կողմնորոշվելով երկընտրանքային իրավիճակներում։

Այս դասընթացի շրջանակներում ուսանողներն ուսումնասիրում են տեքստի ոճը և լեզուն, սովորում են պատմել պարզ ու ստեղծագործաբար։ Ուսանողները սովորում են աշխատել աղբյուրների հետ, հասկանում են, թե ինչպես պետք է ճշտել և ամբողջացնել ինֆորմացիան, ինչպես պատրաստվել և վարել հարցազրույց։ Նյութի վերնագիրը, տեքստի կառուցվածքը, ձևի և իմաստի համադրությունը նույնպես ներառված են այս դասընթացի մեջ։

Ուսանողներն ուսումնասիրում են վիդեո պատմությունների բովանդակային ու ստեղծագործական կողմը, սովորում են աշխատել տարբեր իրավիճակներում ու միջավայրերում, տարբեր թեմաների ու հերոսների հետ, զարգացնում են լրագրողական, օպերատորական, մոնտաժային մտածողությունը վիդեոարտադրության բոլոր փուլերում՝ նախաարտադրական, արտադրական, հետարտադրական: Ուսանողները նաև գործնականում կիրառում են վիդեո պատմությունների ստեղծման անհրաժեշտ գործիքները, կանոններն ու հնարքները, սովորում են անկախ ձեռքի տակ եղած սարքավորումներից տեսնել կադրը, հետևել բովանդակությանը, մեծ ծավալի հում նյութից ստանալ պատմություններ տարբեր վիդեո ձևաչափերում՝ հաշվի առնելով լսարանի առանձնահատկությունները:

Ուսանողները ծանոթանում են Հայաստանի տնտեսության առանձնահատկություններին, աշխարհի հետ ունեցած տնտեսական հարաբերություններին և սովորում են օգտվել տվյալների բազաներից, թե ինչպես համադրել ու վերլուծել տնտեսական տարբեր երևույթների վերաբերյալ տվյալները և թե ինչպես միջին վիճակագրական ընթերցողին ներկայացնել հասկանալի ու հետաքրքիր լրագրողական նյութ։

Ուսանողները նախ և առաջ մարզում են իրենց աչքերը: Այս դասընթացի շրջանակներում այնքան էլ կարևոր չէ, թե ինչով ես նկարում, այլ՝ թե ինչ ես նկարում և ինչու։ Այս ամենն ուսումնասիրելուց հետո ուսանողներն իրենց ֆոտոպատմություններով պատմում են իրենց հետաքրքրող թեմաները։

Այս դասընթացի շրջանակներում ուսանողները նախ սովորում են, թե ինչ ասել է փաստերի ստուգում և «ֆեյք նյուզ», ուսումնասիրվում են կեղծ լուրերը բացահայտելու և փաստերը ստուգելու մեթոդներն ու գործիքները, օգտագործվում են թե՛ բաց ռեսուրսներ, թե՛ ուսումնական ձեռնարկներ, թե՛ տարբեր հրապարակումներ։ Դասընթացի տեսական մասն ուսանողներին օգնում է ընկալել փաստերի ստուգման կարևորությունն այսօրվա լրագրության և ընդհանրապես իրականության մեջ, իսկ գործնական մասը սովորեցնում է հմտորեն տարբերակել կեղծ լրահոսն իրականից և ապացուցել տեղեկատվության կեղծ լինելը։

Դասընթացի շրջանակներում ուսանողները սովորում են թվային անվտանգության և տվյալների պաշտպանության հիմունքներն ու միջոցները։ Լրագրողները երբեմն ծածկագրված նամակագրություն վարելու կարիք են ունենում։ Դասընթացի ընթացքում ուսանողները կսովորեն նամակագրության կոդավորման և ապակոդավորման գործիքներ և միջոցներ։

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ, GIS) դասընթացի ընթացքում ուսանողները սովորում են ստեղծել տարածական տվյալների շտեմարաններ, ձևավորել այդ տվյալները, կատարել տարածական վերլուծություններ և այդ ամենի արդյունքում պատրաստում «պատմություններ» պատմող քարտեզներ։

Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների՝ անգլերենով լրատվական բովանդակություն ստեղծելու, թիրախ և (կամ) բանալի բառերով աշխատելու, ինչպես նաև անգլերենով շարադրված լուրերը վերլուծելու կարողությունները և հմտությունները։ Դասընթացի ընթացքում ուսանողները ծանոթանում են նաև անգլերենով լրատվական տեքստեր շարադրելու համապատասխան կաղապարներին՝ զարգացնելով թիրախ բառապաշար։

Հաճախ տրվող հարցեր

FAQ arrow

Ուսումն անվճա՞ր է։

Այո, Հետք Մեդիա Գործարանում սովորելն անվճար է։

FAQ arrow

Որքա՞ն է տևում դասապրոցեսը։

Հետք Մեդիա Գործարանում սովորելը տևում է մեկ ուսումնական տարի՝ երկու կիսամյակով. սեպտեմբերից դեկտեմբեր և հունվարից մայիս։

FAQ arrow

Լրագրողական կրթություն չունեցող անձինք կարո՞ղ են դիմել։

Այո, մեդիայով հետաքրքրվող յուրաքանչյուր անձ կարող է դիմել՝ անկախ մասնագիտությունից։

FAQ arrow

Կա՞ արդյոք տարիքային սահմանափակում։

Կարող են դիմել 18 տարեկանը լրացած անձինք։

FAQ arrow

Ինչպե՞ս է կատարվում ուսանողների ընտրությունը։

Դիմորդներն ընդունվում են հետևյալ փուլերը հաջողությամբ անցնելու դեպքում.

- դիմում-հայտի, մոտիվացիոն նամակի և ինքնակենսագրության դիտարկում,
- հարցազրույց, որը տևում է 15 րոպե։

FAQ arrow

Կարո՞ղ եմ ընտրել առարկաներից միայն մեկը կամ մի քանիսը։

Ոչ, կրթական ծրագրում ներառված բոլոր առարկաները պարտադիր և փոխկապակցված են։ Հետք Մեդիա Գործարանը հաջողությամբ ավարտելու համար կարևոր է առաջադիմությունը յուրաքանչյուր առարկայից:

FAQ arrow

Հնարավո՞ր է Մեդիա Գործարանի դասերը համատեղել համալսարանում սովորելու կամ աշխատանքի հետ։

Հնարավոր է, բայց պետք է հաշվի առնել, որ դասերն անցկացվում են ամեն օր, իսկ հանձնարարությունները պահանջում են օրական 3 ժամ աշխատանք՝ լիարժեք արդյունք ունենալու համար։ Անհարգելի բացակայությունների սահմանված քանակը գերազանցելու դեպքում կարող եք դուրս մնալ կրթական ծրագրից։

FAQ arrow

Ուսանողները լրագրողական նյութեր անելո՞ւ են։

Այո, Հետք Մեդիա Գործարանում կիրառում ենք «սովորել՝ անելով» մեթոդը։ Ուսուցման ընթացքում տրված հանձնարարությունները հրապարակվելու են որպես լրագրողական արտադրանք։

FAQ arrow

Դասերին հնարավո՞ր է առցանց միանալ։

Ոչ, Հետք Մեդիա Գործարանում դասապրոցեսն առցանց չէ։